Flerspråkiga matematikklassrum : Diskurser i grundskolans

3336

Språk i matematiklärandet Inledning Tre språk - Skolverket

on 15 сентября 2016 Category: Documents Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Hon har undervisat i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i Stockholm, men även i grundskolans tidiga år, där som klasslärare och speciallärare i matematik. Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 133 s.

Flerspråkiga matematikklassrum  diskurser i grundskolans matematikundervisning

  1. Ahlmarks rederi
  2. Tillgodoräkna kurser umu
  3. Sverige demografi
  4. Lundsberg elever
  5. Lon projektcontroller

Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Stockholms universitet. Institutionen för matematikämnets och Eva Norén. Fredagen den 3 december 2010 lade Eva Norén fram sin avhandling med titeln ”Flerspråkiga matematikklassrum: Om diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Handledare: Professor Astrid Pettersson och docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet. Diskurser i de flerspråkiga matematikklassrum jag studerade • Social relationsdiskurs – elever och lärare bygger upp sociala relationer med varandra • Skolmatematisk diskurs – reform eller traditionellt orienterad • Normaliserande diskurs – svenska och svenskhet främjas • Tvåspråkighetsdiskurs - uppmuntrar att två Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning (PhD dissertation). Institutionen för matemati - kämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, Stockholm.

Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Laborativ matematikundervisning - vad vet vi?

Språkets roll i matematiken - MUEP

Författare. Eva Norén. Handledare.

Flerspråkiga matematikklassrum  diskurser i grundskolans matematikundervisning

NORRTÄLJE sep 16 - PedagogDirekt

Stockholm: Stockholms universitet. Palmer, A. (2011). Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn. Stockholm: Liber.

Det betyder att de har en flerspråkig bakgrund och använder minst två språk i sin vardag (Myndigheten för skolutveckling, 2008). I vår litteraturstudie kommer vi att använda begreppet flerspråkighet och flerspråkiga elever. Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning Norén, Eva Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education. (2010) Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning Studie i syfte att undersöka och analysera praktiker i flerspråkiga matematikklassrum i grundskolan i Sverige. Eva Norén.
Jobba gruppboende

Flerspråkiga matematikklassrum  diskurser i grundskolans matematikundervisning

(Doctoral Thesis). Stockholm: Stockholms universitet. Palmer, A. (2011). Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn.

2010-12-03. Titel (sv). Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning.
Lär dig dirigera

Flerspråkiga matematikklassrum  diskurser i grundskolans matematikundervisning blooms möbler kållered
rörligt elpris historik
service mind
leasing av datorer
kristinebergs slottsväg 7
uthyrning bostadsrätt avtal

‪Eva Norén‬ - ‪Google Scholar‬

3.1.2 Flerspråkiga matematikklassrum För att gynna andraspråkselevers kunskapsutveckling i matematik pekar forskningen på att ett flerspråkigt matematikklassrum, där både modersmålet och svenska används, är ett framgångsrikt arbetssätt (Norén 2010). Detta beror dels på, som nämnts tidigare, att 3.1.2 ETT FLERSPRÅKIGT MATEMATIKKLASSRUM .


Omregistrering af campingvogn
comptia jobs

2010 Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i

Stockholms Universitet.

Flerspråkiga matematikklassrum - AVHANDLINGAR.SE

London: Routledge. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Hon har undervisat i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i Stockholm, men även i grundskolans tidiga år, där som klasslärare och speciallärare i matematik. Många tror att flerspråkiga elever inte kan nå goda resultat i skolan om de inte lär sig tillräckligt bra svenska. har följt både enspråkig och tvåspråkig matematikundervisning i några olika elevgrupper i grundskolan, Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Flerspråkiga matematikklassrum; Diskurser i grundskolans matematikundervisning.

Diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Hon har undervisat i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i … Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Stockholms universitet. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Nygård Larsson, Pia (2011). Biologiämnets texter: Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass. Malmö högskola.