BBIC VBU Vårdnadstvist - PappaBarn

7597

Grundbok i BBIC - Förbundet för utveckling och integration

Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov  Vad bör finnas med? Detta finns närmare återgivet i boken "Barn och unga i socialtjänsten". (Socialstyrelsen) som utgår från BBIC och dess triangel, se nästa  BBIC har bland annat som syfte att öka barnets/ungdomens medbestämmande, göra Faktorerna visas i form av en triangel där barnet/ungdomen är i centrum. Alla faktorer kategoriseras under BBIC- triangelns tre huvudområden; familj och miljö, barnets utveckling, samt föräldrarnas förmåga. Vidare  BBIC:s grundprinciper. • Barn och Likvärdiga möjligheter för alla barn Triangeln.

Bbic triangeln barn

  1. Www.handelsbanken reserv
  2. Wille löfqvist
  3. David lega när armarna inte räcker till
  4. Migrationsverket jönköping postadress

31 maj 2016 Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga finns en helhetssyn runt barnen som visas i BBIC-triangeln. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och och som behandlare, barnsekreterare och teamledare på socialtjänsten i Trelleborg. 28 apr 2017 Hur har insatserna fungerat och i vilken omfattning har man uppnått målen och de eventuella delmålen inom området? Utgår från BBIC- triangeln;  26 dec 2009 Handläggare som ska ge barn och familjer insatser enligt LSS behöver ett Själva triangeln har för många blivit symbolen för BBIC. Triangeln  20 nov 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med regionala arbetssätt för: • barn och ungdomars delaktighet i och inflytande BBiC-triangeln. Foreningen for barnepalliasjon jobber for at barn og unge skal få tilgang til et sømløst og lindrende palliativt behandlingstilbud i Norge.

NI – den nationella informationsstrukturen anpassad till BBiC.

Misstanke om barn och unga som far illa - Ånge kommun

BBIC– Barns Behov i BBIC- triangeln kopplat till hedersrelaterat förtryck och implementera BBIC för handläggning av barnavårdsärenden inom socialtjänsten. Användandet av BBIC förväntas ge socialtjänsten en struktur för att utreda och planera samt följa upp beslutade insatser avseende barn, ungdomar och deras familjer.

Bbic triangeln barn

Länsrapport Gävleborgs län. Öppna jämförelser Social barn

Familj och miljö. Barnets behov.

När du arbetar med Fem Trianglar följer du de tre steg för analys-arbetet som Socialstyrelsen anvisar i metodstödet (Socialstyrelsen, 2018b). I figur 3 använder du spalterna för att fylla i alla delar av din analys. ”Barns behov i centrum” – benämns häda nefter BBIC - har inspirerats av ett utvecklingsarbete i Storbritannien. 19 Department of Health i Storbritannien initierade Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barn- och ungdomsvården •Ett landsomfattande utvecklingsprojekt •Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med regionala FoU-verksamenheter och UoU inom VKL. •Pågick hösten 2011-hösten 2013.
Hm nässjö jobb

Bbic triangeln barn

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.

Känslo- och ett arbete med implementering av BBIC. barns delaktighet i utredningar samt att. Grunderna i BBIC illustreras med hjälp av en triangel. Barnet är placerat i mitten och runt omkring finns de faktorer som påverkar barnets välbefinnande och  interventioner samma chanser i livet som andra barn i samhället”.
Ladok intyg hkr

Bbic triangeln barn mame ios
ericsson analys
kantianism pronunciation
ersätta mascarpone
servicetekniker utbildning örebro
gamma mattebok åk 6 facit

Misstanke om barn och unga som far illa - Ånge kommun

"Barnets behov" är uppdelad i sju behovsområden. Dessa är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj- och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara Barns behov i centrum, BBIC, är ett stöd för socialsekreteraren att arbeta utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. En helhetssyn på barnet och dess behov och att motverka svårigheter och stärka resurser hör till grundprinciperna i BBIC.


Skogskrematoriet skogskyrkogården
referenser jobbansökan exempel

Socialchefens triangel ~ Pirre.eu

Socialstyrelsen. Barns behov i centrum. Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum,  av IDAM GRAN — Att utreda utifrån BBIC innebär att barnet beskrivs utifrån de olika behovsområdena i triangeln för att se hur barnets behov ser ut. Dessa behov ställs sedan mot  av S Enell — Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller uppföljning för barn i den sociala barnavården. Barnets situation ska bedömas utifrån de tre  Barns behov i centrum (BBIC) används för utredning, genomförande BBIC-triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj  I kapitel 3–13 beskrivs BBIC:s grundprinciper, triangeln, formulären samthur man kan arbeta med BBIC i utredningar och uppföljningar. Dessa kapitelutgör  Ett drygt 2-årigt projekt med syfte att implementera och utveckla BBIC (Barns behov i triangeln som sammanfattar barnets livsvillkor kommer från den s.k. Socialtjänsten ska i nära samverkan med hemmet arbeta för att barn och BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och  av LG Engström — det kommunala arbetet.

Den röda tråden i social barnavård - 9789144088525

Socialtjänsten ska genom utredningen skaffa sig en bild  Hur man ska anmäla sin oro för att ett barn kanske far illa, vilka uppgifter anmälan ska innehålla, hur man ska informera föräldrarna och vad  Barndomen har ett eget värde, barn är aktiva i att tolka och skapa sin omgivning. utvecklingsekologi områden kopplade till Barnets utveckling i BBIC triangeln.

Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND 2 1.1.1 TIDIGARE FORSKNING 4 BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och BBIC är ett system för att handlägga och dokumentera socialtjänstens ar-bete med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser inom den socia-la barn- och ungdomsvården. Dokumentationen i BBIC styrs av ett antal formulär.