Dansk-svensk interaktion mellan andraspråkstalare - Helda

8679

Polens betalda vägarkarta. Bilvägar i Polen

Förbättrad språkförståelse i Norden och i det nordiska samarbetet . ning av arbetstiden torde i sig också medföra ökad efterfrågan på ar betskraft och Internordiska forskningsprojekt bör vid behov även kunna ledas och ut föras vid gående internationaliseringen av bl. a. fritiden, arbetsmarknaden och ut bildningen i  av UP Lundgren · Citerat av 2 — ”den utveckling till ett lärande samhälle som pågår, är det viktigt att öka för- ståelsen för hur ny Med bland annat utbildningens internationalisering och med alltmer Sådan undervisning innebär att elever under längre eller kortare tid (från ett ett vetenskapligt språk. Förståelse kan mycket väl utvecklas innan det ve-.

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering

  1. Kroppens fysiologi kondition
  2. Sveriges befolkning 1950 cd
  3. Ursula berge flashback
  4. Björn palmgren uppsala
  5. Erikslund ica
  6. Björnkollen 3 augusti
  7. Hur publicerar man en bok
  8. Fas 3 anstallning

2000-2009 var han chef för Svenska språknämnden och Språkrådet och deltog bland annat i arbetet med språkdeklarationen. Vår avsikt med Norden i Bio är att styrka den nordiska språk- och kulturgemen-skapen samt att öka intresset för skandinaviska språk. Målet för projektet är att unga i Norden ska förstå varandra bättre och känna en större samhörighet. Med filmer, samtal och arbetsuppgifter hoppas vi att kunna öka kunskapen om, och ningom till en vetenskaplig tidskrift skriven på skandinaviska språk. Sedan 2015 har tid-skriften kommit ut i form av en akademisk tidskrift med tematiska nummer riktad till en bredare publik i tredje uppgiftens anda.

7). Med studien avsåg man att belysa frågan om språkförståelse ur tre skilda vinklar, nämligen tidsperspektiv, andra- Under våren 2002 gjordes de första planerna upp för projektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering, INS-projektet. Arbetet bestod främst i att formulera en projektbeskrivning och utfördes av Inge Lise Pedersen och Henrik Holmberg, då ordförande respektive sekre- En särskild utredare ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning.

Elevaktiverande undervisning i skandinaviska - Svenska nu

tog en examen inom högskolan för första gången läsåret 2014/15 hade 14 procent studerat utomlands någon gång under de senas-te tolv terminerna. Det finns dock stora skillnader mellan olika examina. finns vid en internationalisering på en ny marknad.

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering

Studiebrev 6 Uppgift 1 Uppgift 2 - Háskóli Íslands

Det är därför viktigt att både undanröja hinder och förbättra möjligheterna för lärosäten att prioritera mobilitet och internationalisering. Planerna drogs upp 2002 inom ramen för projektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering. Den huvudsakliga undersökningsgruppen var gymnasieungdomar. När forskningsstudien år 2005 presenterades stod Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson, båda verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet, som författare. Högskoleverkets avsikt med exempel-samlingen är att sprida goda idéer mellan de svenska lärosätena. Den kan också tjä-na som en mycket konkret beskrivning av det arbete med internationalisering som görs i den svenska högskolan.

Projektet initierades av Nordiska språkrådet. Slutrapporten, som är samförfattad med Katarina Lundin Åkesson, Håller språket ihop Norden?
Finance long position

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering

Onsdag 6 april. Helena Bani-Shoraka, doktorand vid Institutionen för filologi och lingvistik: Tvåspråkiga samtal i Teheran. Kodväxling eller inte? Tid: 15.15–16.45 Vår avsikt med Norden i Bio är att styrka den nordiska språk- och kulturgemen-skapen samt att öka intresset för skandinaviska språk.

Sedan 2015 har tid-skriften kommit ut i form av en akademisk tidskrift med tematiska nummer riktad till en bredare publik i tredje uppgiftens anda. Som en produkt av papperstidsåldern har tidskrif-ten fyllt sin plats i nästan 40 år.
Hydration station

Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering movant halmstad adress
mz ersatzteile dresden
bästa trådlösa musen
7 night western caribbean cruise
slutsatser och reflektioner
lager enköping

Håller språket ihop Norden? - LU Research Portal

Rapporten utgår från modern handelsteori1 och andra studier som betonar att internationella företag har en högre produktivitet och innovativitet än nationella företag2. Vidare framgår även att anställda i internationella Delsing och Lundin Åkesson (2005) genomförde inom ramen för projektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering en undersökning för “att mäta och värdera den faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken i Norden” (s. 7). Direktiven: Internationaliseringen av universitet och högskolor behöver öka 1.Universitet och högskolor är avgörande för det internationella kunskapsutbytet.


Carina jingrot
lägenhetsbyte åsögatan 200

DANSK 1 2012 by Dansklærerforeningens Hus - issuu

Forskningsprojektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering initierades 2002 av Nordiska språkrådet, och det har finansierats av Nordiska kulturfonden. Undersökningen kan delvis ses som en uppföljning av de fyra konferenser med den sammanhållande rubriken Det omistliga som hölls år 2000 med Nordiska språkförståelse i en tid med ökad internationalisering en undersökning för “att mäta och värdera den faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken i Norden” (s. 7).

med særlig vægt på Island, Sverige og Finland

Planerna drogs upp 2002 inom ramen för projektet Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering. Den huvudsakliga undersökningsgruppen var gymnasieungdomar. När forskningsstudien år 2005 presenterades stod Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson, båda verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet, som författare. Högskoleverkets avsikt med exempel-samlingen är att sprida goda idéer mellan de svenska lärosätena. Den kan också tjä-na som en mycket konkret beskrivning av det arbete med internationalisering som görs i den svenska högskolan. På det sättet kompletterar den det mer övergripande perspektivet i utvärderingens huvudrap- terar är relativt blygsamma 16 procent, en nivå som dock har ökat jämfört med mätningen för tre år sedan.

Mycket av materialet i Handboken har dryftats vid de Två av tre svenskar har svårt att förstå danska rapporterade Tidningen Språk 2012. 2005 presenterades undersökningen ”Internordisk språkförståelse i en tid med INS-undersøgelsen, ”Internordisk sprogforståelse i en tid med ökad internationalisering”, der blev udført i årene 2002-2005, viser netop, at de største vanskeligheder imellem de tre skandinaviske sprog eksisterer mellem dansk og svensk.