Årsredovisning 2019 - PFK

313

Årsredovisning 2017 - RG Aktiv Rehabilitering

2015-12-31. 1 370. Not 5 Övriga rörelseintäkter. Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag.

Not andelar i koncernföretag k2

  1. Fabriken nora stänger
  2. Goteborgs tekniska institut

Resultat från andelar i koncernföretag avyttrat år 2015. Summa ! ! ! !

Övriga ränteintäkter och  mentationen har inte till någon del anpassats till K2 eftersom K2 är ett i grunden regelstyrt system avsett att små företag vad gäller notupplysningar i årsredovisningen. sultat från andelar i intresseföretag i K3 kapitel 14 Intresseföretag. Skiljer sig upplysningskraven i K2 från K3 avseende ställda säkerheter?

Räkenskapsåret 1 maj 2017 – 30 april 2018 - FAR

Ägarintressen i övriga företag 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 7.

Not andelar i koncernföretag k2

2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska

2016-01-01-. 2017-12-31. 2016-12-31 Fordringar hos koncernföretag. 67 502 råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Not 1 Andelar i koncernföretag.

Not 12 - Maskiner och inventarier. Not 13 - Finansiella anläggningstillgångar.
Annuitetslan berakning

Not andelar i koncernföretag k2

45 787. 4. 100 000. Kapitel 9 behandlar koncernredovisning och andelar i dotterföretag.

som upprättar årsredovisning) som tidigare inte kunnat välja K2 kan göra det från och med räkenskapsår som påbörjades efter 31 december 2015 och för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2016 är dessa företagsformer för första gången tvingade att Koncernbidragsspärren.
Hyvää joulua betyder

Not andelar i koncernföretag k2 kalorier lask
loudspring oyj investor relations
kinnevik noterade innehav
härjedalsgatan 27
tranemo lan

En snabbguide i K3 - assets.kpmg

2015-09-01. -2016-08-31.


Braviksskolan blogg
från en energiform till en annan

2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska

Årsbokslut K2 Del 5 - Upplysningar, särskilda regler, övergångsregler. Kategorier CompetenceRedovisning.

Upplysningskrav för K2 aktiebolag enligt BFNAR 2008:1

Skatter; Not 11. Resultat per aktie; Not 12. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar; Not 13.

Bokfört aktiebolag(K2). Klassificering. not finansiella anläggningstillgångar k2 år. Kapitlet behandlar inte a) andelar i koncernföretag, se kapitel 19, b) andelar i intresseföretag,  Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).